Cây dương

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cây dương
của Nguyễn Trãi

Chiếm được thiều quang chín mươi.
Dây dây hoa nở tốt hòa tươi.
Đông phong có ý bù trì nữa,
Một phát xuân là một động người.