Cây mộc cận

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ánh nước hoa in một đóa hồng.
Vết nhơ chẳng bén, bụt làm lòng.
Chiều mai nở chiều hôm rụng.
Sự lạ cho hay tuyệt sắc không.