Cây thiên tuế

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cây thiên tuế
của Nguyễn Trãi

Cây lục vờn vờn bóng lục in.
Xuân nhiều tuổi đã kể dư nghìn.
Ngày ngày đã có tiên làm bạn.
Đưa thuốc tiên lai chẳng phải xin.