Công báo năm 2014/Số 33 - 34

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 33 + 34 Ngày 07 tháng 01 năm 2014

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
04-12-2013 Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn. 2
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
VĂN BẢN HỢP NHẤT
13-12-2013 Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-VPQH hợp nhất Luật phòng cháy và chữa cháy. 28
18-12-2013 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ. 58
(Đăng từ Công báo số 33 + 34 đến số 35 + 36)