Công báo năm 2019/Số 693 - 694

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 693 + 694 Ngày 01 tháng 09 năm 2019

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
28-12-2018 Thông tư số 44/2018/TT-BLĐTBXH ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin. 2
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
VĂN BẢN HỢP NHẤT - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
25-06-2019 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ. 75
(Đăng từ Công báo số 693 + 694 đến số 695 + 696)