Công báo năm 2019/Số 695 - 696

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 695 + 696 Ngày 01 tháng 09 năm 2019

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
VĂN BẢN HỢP NHẤT - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
25-06-2019 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ. 2
(Đăng từ Công báo số 693 + 694 đến số 695 + 696)