Công báo năm 2020/Số 715 - 716

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 713 + 714 Ngày 24 tháng 07 năm 2020

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI
17-06-2020 Luật số 59/2020/QH14 luật Doanh nghiệp. 2
(Đăng từ Công báo số 713 + 714 đến số 715 + 716)
01-07-2020 Lệnh số 10/2020/L-CTN về việc công bố Luật. 76
19-06-2020 Luật số 65/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. 77
19-06-2020 Nghị quyết số 122/2020/QH14 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. 83
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
14-07-2020 Chỉ thị số 28/CT-TTg về triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới. 90