Cúc hoa bách vịnh/Kỳ 3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cúc hoa bách vịnh kỳ 3 - 菊花百詠其三
của Trương Hán Siêu
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

重陽時節今朝是,
故國黃花開未開。
卻憶琴樽前日雅,
幾回搔首賦歸來。

Trùng dương thời tiết kim triêu thị,
Cố quốc hoàng hoa khai vị khai.
Khước ức cầm tôn tiền nhật nhã,
Kỷ hồi tao thủ phú quy lai.

Sáng nay là tiết trùng dương.
Không hiểu hoa vàng nơi quê cũ đã nở chưa?
Lại nhớ tới thú vui tao nhã uống rượu gảy đàn ngày trước,
Mấy lần gãi đầu làm bài thơ "quy lai".