Cư trần lạc đạo phú

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cư trần lạc đạo phú - 居塵樂道賦
của Trần Nhân Tông

Bài phú được viết bằng chữ Nôm, dài 10 hội, cuối bài là 4 câu kệ bằng chữ Hán.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.