50%

Cầm kỳ thi tửu/Bài 2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cầm, kỳ, thi, tửu,
Đường ăn chơi mỗi vẽ mỗi hay.
Đàn năm cung, giéo-giắt tính tình đây;
Cờ đôi nước, rập-rình xe ngựa đó.
5Thơ một túi, phẩm-đề[1] câu nguyệt lộ[2];
Rượu ba chung, tiêu sái[3] cuộc yên-hà[4].
Thú xuất trần, tiên vẫn là ta;
Sánh Hoàng-Thạch[5], Xích-Tùng[6], ờ cũng đáng.
10Cầm tứ tiêu nhiên, kỳ tứ sảng;
琴 思 瀟 然 棋 思 爽
Thi hoài lạc hĩ, tửu hoài nồng[7].
詩 懷 樂 矣 酒 懷 濃
Một chữ nhàn giá lại đáng muôn chung,
Người ở thế, dẫu trăm năm là mấy.
Sách có chữ, « Nhân sinh thích chí 人 生 適 志 »[8],
15Đem ngàn vàng chác lấy chuyện cười.
Chơi cho lịch mới là chơi,
Chơi cho đài-các, cho người biết tay.
Tài tình dễ mấy xưa nay.

   
Chú thích

  1. Phê bình
  2. Trăng và sương, ý nói câu thơ bóng bẩy
  3. Phóng khoáng
  4. Khói ráng, ý nói cảnh đẹp của đời ẩn dật
  5. Cuối đời nhà Tần, Trương Lương đi chơi ở đất Hạ Bì, đến Dĩ Kiều gặp ông già trao cho quyển Binh thư tam lược mà dặn: "Đọc kỹ sách này sau có thể bình thiên hạ. Sau 13 năm nhà ngươi đến núi Cốc Thành, nếu thấy hòn đá vàng thì biết là ta đấy!" (Vì thế sau này người đời tôn ông lão là Hoàng Thạch Công). Đúng như lời dặn của tiên ông, Trương Lương sau này giúp Lưu Bang lập nên nhà Hán
  6. Theo Liệt tiên truyện, Xích Tùng Tử làm quan Vũ sư đời vua Thần Nông, sau đắc đạo thành tiên
  7. Cung đàn hay, cuộc cờ thú/ Câu thơ vui, chén rượu nồng
  8. Đời Nam Tề, Trương Hàn có câu "Nhân sinh quý thích chí, tu phú quý hà vi?" (Người ta ở đời cốt thỏa chí mình, nào cần giàu sang làm gì)