Cổ xúy nguyên âm/Cuốn thứ nhì/V-2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cổ xúy nguyên âm của Nguyễn Hữu Tiến
Các bài của quan Tam nguyên Yên Đổ

CÁC BÀI CỦA QUAN TAM-NGUYÊN YÊN-ĐỔ
Nguyễn-Khuyến soạn

Lão đá
(Quan Yên-đổ có ông lão đá, khi uống rượu thường để ngồi đối ẩm)

Mưỡu

Quê đâu tên họ là gì?
Hỏi ra chích-chích chi-chi nực cười.
Vắt tay ngảnh mặt lên trời,
Hay còn lo tính sự đời chi đây?

Nói

Thấy lão-đá lạ lùng muốn hỏi,
Cớ làm sao len lỏi đến chi đây?
Hay tưởng trông cây cỏ nước non này,
Toan giao kết gian tay vào hội Lạc.[1]
Vân 雲 sơn 山 tự 自 tiếu 笑 đầu 頭 tương 將 hạc 鶴,[2]
Thương 滄 hải 海 thùy 誰 tri 知 ngã 我 diệc 亦 âu 鷗.[3]
Thôi thì đừng nghĩ truyện đâu đâu,
Túi vũ trụ để đàn sau gánh vác
Duyên kỳ ngộ cũng là duyên tuổi tác;
Chén chú, chén anh, chén tôi, chén bác;
Cuộc tỉnh say, say tỉnh một và câu.
Nên chăng, đá cũng gật đần.(Còn nữa xem quyển thứ ba)

  1. Là hội Kỳ-anh Lạc-xá của các cụ già đời nhà Tống.
  2. Nghĩa là: mây núi cười mình đầu sắp hạc, là cười mình đã đến cảnh già đầu bạc.
  3. Nghĩa là: Bể dâu ai biết tớ là le, là ví thân mình cũng như vịt nước.