Bước tới nội dung

Cổ xúy nguyên âm/Cuốn thứ nhứt/I-14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

NGŨ-NGÔN VẦN TRẮC

Đêm mùa hè cảm hứng
(Yên-đổ)

Tháng tư đầu mùa hạ,
Tiết trời thực oi-ả.
Tiếng dế kêu thiết-tha.
Đàn muỗi bay lả-tả.
Nỗi ấy biết cùng ai?
Cảnh này buồn cả dạ!
Biếng nhắp năm canh chầy.
Gà đà sớm giục giã.