Bước tới nội dung

Cổ xúy nguyên âm/Cuốn thứ nhứt

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Cổ xúy nguyên âm  (1916)  của Nguyễn Hữu Tiến
Cuốn thứ nhứt

NGUYÊN-DONG-CHAU

鼓吹元音

CỔ-XÚY NGUYÊN-ÂM

LỐI VĂN THƠ NÔM

IN LẦN THỨ NHỨT


Sách này Đông-kinh Ấn-quán giữ bản quyền, không
ai được in lại và trích lược dịch lại vân vân

Cuốn thứ nhứtHANOI
ĐÔNG-KINH ẤN-QUÁN
Phố hàng Bông-nệm, số 16
1916
Giá: 0$25
 


Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929.


Tác giả mất năm 1941, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.