Chiếc bách lỡ vời

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đùng đùng sóng gió khéo nương hơi,
Chiếc bách [1] lênh đênh mới lỡ vời,
Lố xố[2] hoa theo khoan[3] lại thúc[4],
Lạo xạo [5] gấm[6] về nhặt rồi lơi.
Mảnh buồm lững thững trôi trên nước,
Bánh nguyệt[7] chơi vơi đứng giữa trời.
Chèo hạ so le ngơi mái nhịp
Thuyền tình thong thả, bể buông khơi.

   
Chú thích

  1. Chiếc bách: Do chữ bách châu có nghĩa là mảnh thuyền, ý nói thân phận lênh đênh.
  2. Lố xố: lao xao, rộn ràng.
  3. Khoan: không vội vã.
  4. Thúc: giục làm gấp rút.
  5. Lạo xạo: từ mô phỏng tiếng cát sỏi hay tiếng của vật tương tự cọ xát vào nhau hoặc bị nghiến.
  6. Gấm: chưa hiểu nghĩa.
  7. Bánh nguyệt: bánh có hình dạng như mặt trăng.