Thảo luận:Chiếc bách lỡ vời

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Chiếc bách lỡ vời
Nguồn GS. Trịnh Vân Thanh, Thành ngữ điển tích danh nhân từ điển [quyển 1], tác giả tự xuất bản, Sài Gòn, 1966, tr. 503.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Chiếc bách lỡ vời

Bắt đầu cuộc thảo luận