Chu trung ngẫu thành

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chu trung ngẫu thành - 舟中偶成
của Nguyễn Trãi

I - 其一[sửa]

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

雨後春潮漲海門
天風吹起浪花噴
半林殘照篩煙樹
隔水孤鐘搗月村
風景可人詩入畫
湖山滿目酒盈樽
舊遊歷歷余曾記
往事重尋只夢魂

Vũ hậu xuân triều trướng hải môn ;
Thiên phong xuy khỉ lãng hoa phun.
Bán lâm tàn chiếu sư yên thụ[1] ;
Cách thủy cô chung đảo nguyệt thôn[2].
Phong cảnh khả nhân thi nhập họa ;
Hồ sơn mãn mục[3] tửu doanh tôn.
Cựu du lịch lịch dư tằng ký ;
Vãng sự trùng tầm chỉ mộng hồn.

Sau mưa nước triều xuân tràn cửa biển ;
Gió trời nổi lên hoa sóng tóe phun.
Bày nửa rừng bóng chiều xế như rây qua khói ;
Thôn cách sông tiếng chuông vắng như giã sáng trăng.
Phong cảnh chiều người, có thơ trong họa ;
Núi hồ đầy mắt, rót rượu chén tràn.
Những chuyến đi chơi cũ ta còn nhớ mồn một ;
Việc xưa muốn tìm lại chỉ nhờ hồn mộng thôi.

II - 其二[sửa]

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

海角天涯肆意遨
乾坤到處放吟毫
漁歌三唱煙湖闊
牧笛一聲天月高
清夜憑虛觀宇宙
秋風乘興駕鯨鰲
悠然萬事忘情後
妙理真堪付濁醪

Hải giác thiên nhai tứ ý ngao ;
Càn khôn đáo xứ phóng ngâm hào[4].
Ngư ca tam xướng yên hồ khoát ;
Mục địch nhất thanh thiên nguyệt cao.
Thanh dạ bằng hư quan vũ trụ ;
Thu phong thừa hứng giá kình ngao.
Du nhiên vạn sự vong tình hậu ;
Diệu lý chân kham phó trọc giao[5].

Góc biển chân trời mặc ý đi chơi ;
Trong trời đất đến đâu cũng phóng bút ngâm vịnh.
Ba câu hát ông chài, hồ khói rộng ;
Một tiếng sáo chú mục, trời trăng cao.
Đêm thanh đứng dựa không mà xem vũ trụ ;
Gió thua muốn thừa hứng mà cưỡi kình ngao.
Lâng lâng sau khi quên hết muôn việc,
Lẽ mầu nhiệm thực đáng phó cho rượu ngon.

   
Chú thích

  1. Tác giả dùng hình tượng buổi chiều tà làn khói vắt trên cây khoảng nửa rừng như cây bóng xế của mặt trời
  2. Tác giả dùng hình tượng chày đánh chuông như giã ánh trăng trong thôn cách sông. So với câu Kiều: Tiếng chày nện sương
  3. Mãn mục: đầy mắt
  4. Phóng ngâm hào: phóng cái bút ngâm thơ
  5. Phó trọc giao: phó cho hớp rượu ngon. « Trọc giao » là rượu đục, tức rượu ngon