Cung yết Lê Thái Tổ lăng bái đề

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cung yết Lê Thái Tổ lăng bái đề (Vào yết lăng Lê Thái Tổ, bái lạy đề thơ)
của Bùi Văn Dị
Phiên âm Hán-Việt:

Cố cung hoa thảo uất thành lâm,
Thiết mã kim qua khí vị trầm.
Tứ thế bốc cư vương nghiệp tạo,
Vạn niên lập quốc đế công thâm.
Sơn lăng y cựu hồng vân hộ,
Thạch kiệt kinh thu bích tiển xâm.
Hạnh khất tinh linh tác hà nhạc,
Tây phong[1] mạc sử lệ doanh khâm.
(Du hiên thi thảo)

Dịch nghĩa:

Nơi cung cũ, hoa cỏ tốt rậm như rừng
Khí thế ngựa sắt, giáo vàng xưa vẫn chưa hề lắng.
Chuyển đến đây sau bốn đời mới nên vương nghiệp,
Dựng nước muôn ngàn năm, công vua thật lớn lao.
Vẫn như xưa, mây hồng che phủ sơn lăng
Bao năm qua, rêu xanh lan trùm bia đá.
Cầu xin thần linh phù hộ sông núi,
Chớ để gió tây làm nước mắt đầm đìa tay áo.

   
Chú thích

  1. Tây phong: gió tây, ở đây chỉ quân Pháp.