Thảo luận:Cung yết Lê Thái Tổ lăng bái đề

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Cung yết Lê Thái Tổ lăng bái đề
Nguồn Nhiều người soạn (Nguyễn Văn Huyền chủ biên), Văn học yêu nước và cách mạng Hà Nam Ninh (tập 1). Nxb KH-XH, Hà Nội, 1981, tr. 106-107.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú Xem nguyên tác bằng chữ Hán trong sách trên.
Người duyệt bài