Dạ quy

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Dạ quy - 夜歸
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

夜歸
夜來歸來沖虎過,
山黑家中已眠臥。
傍見北鬥向江低,
仰看明星當空大。
庭前把燭嗔兩炬,
峽口驚猿聞一個。
白頭老罷舞復歌,
杖藜不睡誰能那。

Dạ quy
Dạ lai quy lai trùng hổ quá,
Sơn hắc gia trung dĩ miên ngoạ.
Bàng kiến Bắc Đẩu hướng giang đê,
Ngưỡng khán minh tinh đương không đại.
Đình tiền bả chúc sân lưỡng cự,
Hạp khẩu kinh viên văn nhất cá.
Bạch đầu lão bãi vũ phục ca,
Trượng lê bất thuỵ thuỳ năng na.

Đêm về
Nửa đêm trở về qua miệng hổ
Núi tối trong nhà người đã ngủ
Mặt sông Bắc Đẩu xuống thấp tè
Lưng trời sao Mai lên sáng tỏ
Bên ngàn vượn hú nghe một con
Trước sân đuốc thắp chi hai bó
Chống gậy không ngủ biết làm gì
Ông lão bạc đầu hát rồi múa

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)