Dạ tọa (Nguyễn Du)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Dạ tọa - 夜坐
của Nguyễn Du
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

四壁蛩聲鬧夜綿,
隘床移向曲欗邊。
微風不動霜垂地,
斜月無光星滿天。
今古閒愁來醉後,
蓴鱸香思在秋先。
白頭所計維衣食,
何得狂歌似少年?

Tứ bích cùng thanh náo dạ miên
Ải sàng di hướng khúc lan biên
Vi phong bất động sương thùy địa
Tà nguyệt vô quang tinh mãn thiên
Kim cổ nhàn sầu lai túy hậu
Thuần lô hương tứ tại thu tiên
Bạch đầu sở kế duy y thực
Hà đắc cuồng ca tự thiếu niên!