Dạy con trai

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Dạy con trai
của Nguyễn Trãi

Nhắn bảo phô bay đạo cái con.
Nghe lượm lấy, lọ chi đòn.
Xa hoa lơ lãng nhiều hay hết ;
Hà tiện đâu đang ít hãy còn.
Áo mặc miễn là cho cật ấm ;
Cơm ăn chẳng lọ kén mùi ngon.
Xưa đà có câu truyền bảo :
Làm biếng hay ăn lở non.