Dục-thúy sơn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Dục Thúy sơn.
Dục-thúy sơn[1] - 浴翠山
của Nguyễn Trãi
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

海口有仙山
前年屢往還
蓮花浮水上
仙景墜人間
塔影針青玉
波光鏡翠鬟
有懷張少保
碑刻蘚花斑

Hải khẩu hữu tiên san ;
Tiền niên lũ vãng hoàn.
Liên hoa phù thủy thượng ;
Tiên cảnh trụy trần gian.
Tháp ảnh trâm thanh ngọc ;
Ba quang kính thúy hoàn[2].
Hữu hoài Trương thiếu bảo[3],
Bi khắc tiển hoa ban.

Nơi cửa biển có ngọn núi tiên ;
Năm trước đã nhiều lần đi về ở đấy.
Như hoa sen nổi trên mặt nước ;
Như cảnh tiên rớt xuống trần gian.
Bông tháp như hình trâm ngọc xanh cài vào ;
Ánh nước như gương chiếu búi tóc biếc.
Thấy cảnh nhớ đến Trương thiếu bảo ;
Bia khắc đã lốm đốm hoa rêu.

   
Chú thích

  1. Dục Thúy: tức là núi Non Nước ở Ninh Bình
  2. Thúy hoàn: búi tóc xanh biếc như màu lông chim trả
  3. Trương thiếu bảo: tức là Trương Hán Siêu, danh sĩ đời Trần, có đề thơ khắc vào đá ở núi Non Nước, tỉnh Ninh Bình, tức núi Dục Thúy. Xưa tên núi theo tên chùa là Non Nước. Sau Trương Hán Siêu đổi gọi là núi Dục Thúy (tắm màu biếc)