Giận anh Tú Mỡ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Giận anh Tú Mỡ  (1933) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, số 3 (1. 10. 1933), trang 23.

Việc trước mắt thấy mà đâm ngán,
Bốn mươi năm bè bạn có làm chi!
Tình đồng niên đồng nghiệp vứt đi,
Bự đống thịt ngồi ỳ làm mặt lạ!
Ta, nghĩ cũng đậm đà cho qua,
Những như ai thì đã tảng lờ xong,
Thơ từ chi thêm chuyện đèo bòng,
Thà để gói xà phòng còn được việc!
Gớm cho kẻ hợm mình quá thiệt,
Trước miệng mèo chưa biết bữa nào đây…
Sành rán ra nhờn kém đèn cầy,
Béo bở lắm mà thằng nầy toan “kéo cánh”?
“Phò Phụ nữ” chuyện ai, đem nói cạnh,
Hay giá đây mà đánh những đâu đâu?
Cước vai cùng chữ “tú” như nhau,
Quái anh ấy ra màu lên mặt phạm!
Đỡ đứa vụng, tài anh còn ngắn lắm,…
Đã thế thì đây cũng dám xem khinh!
Tình ôi tình ngán chưa tình?
Một mình ta cứ một mình là hơn!
Tú Xơn giữ phận “tout seul”!

TÚ XƠN