Giới đổ bác

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Giới đổ bác (Răn cờ bạc)
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Anh em cùng mặt, chẳng cùng lòng,
Cờ bạc ai là ở có sòng ?
Cười nói tuy là vui miệng vậy,
Lật lừa toan........[1]
Xoay vần, nhà chủ đều vơ cả,
Gian lận, con kim cũng sạch không !
Nghề ấy xưa nay........[1]
Có giàu sao được, hãy còn mong ?

   
Chú thích

  1. a ă Mất một số chữ, không tra cứu được