Giang thượng ngâm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Giang thượng ngâm - 江上吟  (734) 
của Lý Bạch, do Trúc Khê dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Trúc Khê

江上吟
木蘭之枻沙棠舟,
玉簫金管坐兩頭;
美酒樽中置千斛,
載妓隨波任去留。
仙人有待乘黃鶴,
海客無心隨白鷗。
屈平詞賦懸日月,
楚王臺榭空山丘。
興酣落筆搖五嶽,
詩成笑傲凌滄洲。
功名富貴若長在,
漢水亦應西北流。

Giang thượng ngâm
Mộc lan chi duệ sa đường châu,
Ngọc tiêu kim quản toạ lưỡng đầu.
Mỹ tửu tôn trung trí thiên hộc,
Tái kỹ tuỳ ba nhiệm khứ lưu.
Tiên nhân hữu đãi thừa hoàng hạc,
Hải khách vô tâm tuỳ bạch âu.
Khuất Bình từ phú huyền nhật nguyệt,
Sở vương đài tạ không sơn khâu.
Hứng hàm lạc bút dao ngũ nhạc,
Thi thành tiếu ngạo Lăng Thương châu.
Công danh phú quý nhược trường tại,
Hán thuỷ diệc ưng tây bắc lưu.

Khúc ngâm trên sông
Thuyền lan chèo quế buông trôi
Kèn vàng sáo ngọc để đôi đầu thuyền.
Rượu ngon be đựng hàng nghìn
Năm ba gái đẹp theo liền trong khoang.
Người tiên chờ cưỡi lạc vàng
Vô tư du khách theo đàn bạch âu.
Cung đền vua Sở còn đâu?
Văn chương họ Khuất khoe màu nhật, tinh.
Rượu say múa bút thơ thành
Rung non chuyển bể ngông nghênh cợt cười.
Giàu sang ví được lâu dài
Hoạ chăng sông Hán chảy lùi lên non!

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)