Hàm Đan tức sự

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

一帶垂楊半暮煙,
邯鄲勝跡見遺編。
高原豐草呼鷹路,
何處雲和挾妓筵。
鴻嶺夢中荒射獵,
白頭足跡遍山川。
黃河南北皆秋水,
鄉信何由達鴈邊。

Nhất đới thùy dương bán mộ yên,
Hàm Đan thắng tích kiến di biên.
Cao nguyên phong thảo hô ưng lộ,
Hà xứ Vân Hòa[1] hiệp kỹ diên.
Hồng Lĩnh mộng trung hoang xạ liệp[2],
Bạch đầu túc tích biến sơn xuyên.
Hoàng Hà nam bắc giai thu thủy,
Hương tín hà do đạt nhạn biên.

Một dải dương liễu rủ trong khói gần chiều
Thắng cảnh Hàm Đan thấy ghi trong sách cũ
Trên cao nguyên, bãi cỏ tươi xanh là đường gọi chim ưng (đi săn)
Còn đâu núi Vân Hòa tiệc vui ca kỹ?
Hồng Lĩnh trong giấc mộng thiếu vắng những cuộc đi săn
Đầu bạc còn in dấu chân khắp núi sông
Nam bắc Hoàng Hà đều ngập nước mùa thu
Tin nhà làm sao đưa tới bên chim nhạn được

   
Chú thích

  1. Tên núi. Sách Chu Lễ, Xuân cung đại ty nhạc: "Vân Hòa chi cầm sắt" (Ðàn cầm sắt ở núi Vân Hòa) chép: "Cô Trúc chi quản Vân Hòa huyền" (tiếng sáo Cô Trúc, tiếng đàn Vân Hòa)
  2. Nguyễn Du tự xưng là Hồng Sơn liệp hộ (kẻ đi săn ở núi Hồng)