Hán Việt tự điển/Mục tra chữ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

1 NÉT[sửa]

一 丨 丶 丿 乀 乙 亅

2 NÉT[sửa]

卍 丁 七 乂 乃 九 了 二 亠 人 儿 入 八 冂 冖 冫 几 凵 刀 刁 力 勹 匕 匸 匚 十 卜 卩 厂 厶 又

3 NÉT[sửa]

万 丈 三 上 下 个 丫 丸 久 乞 也 亍 于 亡 兀 凡 勺 千 卄 卞 叉 丸 口 囗 土 士 夂 夕 大 女 子 孑 孒 宀 寸 小 刃 尢 尸 山 屮 巛 川 工 己 已 巳 巾 干 幺 广 廴 廾 弋 弓 彐 彡 彳 才

4 NÉT[sửa]

不 丐 丑 中 丯 丹 之 予 云 互 五 井 仄 允 元 内 公 六 兮 凶 分 勿 化 匹 卅 升 午 卞 厄 及 友 反 壬 天 太 夫 夬 夭 孔 少 尤 尹 尺 屯 巴 帀 幻 廿 弔 心 戈 戶 手 支 攴 文 斗 斤 方 无 日 曰 月 木 欠 止 歹 殳 毋 比 毛 氏 气 水 火 爪 父 爻 爿 片 牙 牛 犬 王

5 NÉT[sửa]

6 NÉT[sửa]

7 NÉT[sửa]

8 NÉT[sửa]

9 NÉT[sửa]

10 NÉT[sửa]

11 NÉT[sửa]

12 NÉT[sửa]

13 NÉT[sửa]

14 NÉT[sửa]

15 NÉT[sửa]

16 NÉT[sửa]

17 NÉT[sửa]

18 NÉT[sửa]

19 NÉT[sửa]

20 NÉT[sửa]

21 NÉT[sửa]

22 NÉT[sửa]

23 NÉT[sửa]

24 NÉT[sửa]

25 NÉT[sửa]

26 NÉT[sửa]

27 NÉT[sửa]

28 NÉT[sửa]

29 NÉT[sửa]

CHÚ Ý[sửa]

Trước khi dùng Tự điển nên xem cho kỹ những bộ ở Tổng mục thì lúc tra chữ dễ tìm thấy bộ. Nhất là những chữ giống nhau như bảng kê dưới đây, lại càng phải lưu tâm nhận cho rõ ràng trước.

人 入 㔾 己 日 曰

? 足 刀 力 卩 阝

爪 瓜 皿 血 匚 匸

土 士 攵 夂 革 韋

冖 宀 廴 辶 禾 示

門 鬥 冫 氵 弋 戈

白 臼 月 ? 攴 支

大 犬 文 欠 夕 歹

礻 衤 厂 广 口 囗

目 耳 扌 木 亻 彳