Bước tới nội dung

Hơn kém

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Hơn kém  (1943) 
của Tôn Nữ Thu Hồng

Tuổi anh đà hai bảy
Tuổi em vừa hai hai
Hơn nhau những năm tuổi
Sao chẳng thấy chi dài

Đường yêu khi rong ruổi
Ái tình không có tuổi
Là câu chàng nhủ em
Đừng cho lòng thay đổi

Rồi đây, rồi những buổi
Sao trời ghẹo hoa đêm
Ân ái đậm đà thêm
Buông hồn theo gió thổi

Anh cùng em gần gũi
Ngây ngất lặng nhìn nhau
Ngày tháng kể gì đâu
Ái tình không có tuổi

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1974. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)