Thảo luận:Hơn kém

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Hơn kém
Nguồn Vầng trăng đêm ấy (thơ in chung). Nhà xuất bản Lao động. 1994.
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài