Hạ nhật mạn thành (II)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hạ nhật mạn thành - 夏日漫成
của Nguyễn Trãi
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

雨過庭柯長綠陰
蟬聲宮徵奏虞琴
窗前黃卷公媒睡
戶外青山故索吟
晝靜乾坤寬道思
人間名利醒初心
囬頭三十年前事
夢裡悠悠更莫尋

Vũ quá đình kha trưởng lục âm :
Thiền thanh cung chủy tấu Ngu cầm[1].
Song tiền hoàng quyển công môi thụy ;
Hộ ngoại thanh sơn cố sách ngâm.
Trú tĩnh càn khôn khoan đạo tứ ;
Nhân gian danh lợi tỉnh sơ tâm[2].
Hồi đầu tam thập niên tiền sự,
Mộng lý du du cánh mạc tầm.

Mưa qua rồi cành cây ở sân thêm xanh om ;
Tiếng ve xang xế tấu đàn vua Thuấn.
Trước cửa sổ quyển sách vàng khéo làm mồi ngủ ;
Ngoài cửa ngăn núi xanh vẫn giục ngâm thơ.
Ngày lặng, trong trời đất rộng buông ý đạo ;
Người nhàn, tỉnh ngộ lòng danh lợi buổi ban đầu.
Quay đầu lại nhớ việc trước ba chục năm,
Trong mộng mịt mù lại không thể tìm được.

   
Chú thích

  1. Ngu cầm: đàn của vua Thuấn (họ Ngu). Truyền thuyết nói rằng vua Thuấn gảy đàn hát bài « Nam phong ». Do đấy về mùa hè gió nam người ta hay dùng điển này để chỉ tiếng ve ve
  2. Sơ tâm: tức là cái lòng có từ đầu, cái lòng vốn chưa bị danh lợi mê hoặc