Hạnh Thục ca/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Quan quân sắm sửa hầu về,
Đến ngày mồng bốn hội tề hồi loan.
Tỉnh thần Trương Đản hỗ hoàn,
Khuếch-thanh tất đạo[1] một đoàn thẳng vô.
Trải qua làng mạc chỗ mô,
Trẻ già hớn hở mừng vua lại về.
Mồng năm mới tới kinh-kỳ,
Vào nhà Thích-Lý một khi tạm dừng.
Thiện[2] rồi khởi giá tiến hành,
Đoái xem phong cảnh động tình cảm thương.
Khiêm-lăng lên thẳng một đường,
Quạnh-hiu cung điện khói-hương lạnh-lùng.
Ngẫm coi chi xiết đau lòng,
Khôn cầm châu-lệ ròng ròng tuôn rơi.
Bỗng đâu bèo nổi sóng trôi,
Tan lại hợp ở trời khiến vay.
Cũng nhờ đức cả cao dày,
Cát nhân thiên tướng[3] ắt rày vững an.
Trùng phùng xiết nỗi bi-hoan,
Khang cường mừng thấy, gian-nan chi nài.
Khiêm-cung may đặng phục hồi,
Từ đây sống chết chẳng dời chẳng xa.

   
Chú thích

  1. Khuếch-thanh tất đạo: là dọn sạch đường vua đi.
  2. Thiện: là tiếng ở trong cung, nói vua ăn cơm.
  3. Cát nhân thiên tướng: là người tốt trời giúp.