Bước tới nội dung

Hải khẩu dạ bạc hữu cảm (II)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Hải khẩu dạ bạc hữu cảm - 海口夜泊有感
của Nguyễn Trãi
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

湖海年來興未闌
乾坤到處覺心寬
眼邊春色薰人醉
枕上潮聲入夢寒
歲月無情雙鬢白
君親在念寸心丹
一生事業殊堪笑
嬴得虛名落世間

Hồ hải niên lai hứng vị lan ;
Càn khôn đáo xứ giác tâm khoan.
Nhãn biên xuân sắc huân nhan túy ;
Chẩm thượng trào thanh nhập mộng hàn[1].
Tuế nguyệt vô tình song mấn bạch ;
Quân thân tại niệm thốn tâm đan.
Nhất sinh sự nghiệp thù kham tiếu ;
Doanh đắc phù sinh lạc thế gian.

Mấy năm lại đây hứng hồ hải chưa hết ;
Trong trời đất đến đâu cũng thấy lòng ung dung.
Bên mắt sắc xuân như sông khiến người ngây ngất ;
Trên gối tiếng thủy triều đập vào mộng nghe lạnh lùng.
Năm tháng luống vô tình, hai mái tóc bạc ;
Quân thân vẫn để dạ, một tấc lòng son.
Sự nghiệp một đời thực đáng cười quá ;
Lãi được cuộc đời trôi nổi rớt giữa thế gian.

   
Chú thích

  1. Nhập mộng hàn: nghĩa là tiếng sóng vào mộng đem hơi lạnh vào mộng