Hải khẩu dạ bạc hữu cảm (II)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

湖海年來興未闌
乾坤到處覺心寬
眼邊春色薰人醉
枕上潮聲入夢寒
歲月無情雙鬢白
君親在念寸心丹
一生事業殊堪笑
嬴得虛名落世間

Hồ hải niên lai hứng vị lan ;
Càn khôn đáo xứ giác tâm khoan.
Nhãn biên xuân sắc huân nhan túy ;
Chẩm thượng trào thanh nhập mộng hàn[1].
Tuế nguyệt vô tình song mấn bạch ;
Quân thân tại niệm thốn tâm đan.
Nhất sinh sự nghiệp thù kham tiếu ;
Doanh đắc phù sinh lạc thế gian.

Mấy năm lại đây hứng hồ hải chưa hết ;
Trong trời đất đến đâu cũng thấy lòng ung dung.
Bên mắt sắc xuân như sông khiến người ngây ngất ;
Trên gối tiếng thủy triều đập vào mộng nghe lạnh lùng.
Năm tháng luống vô tình, hai mái tóc bạc ;
Quân thân vẫn để dạ, một tấc lòng son.
Sự nghiệp một đời thực đáng cười quá ;
Lãi được cuộc đời trôi nổi rớt giữa thế gian.

   
Chú thích

  1. Nhập mộng hàn: nghĩa là tiếng sóng vào mộng đem hơi lạnh vào mộng