Họa Tuệ Trung thượng sĩ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Họa Tuệ Trung thượng sĩ - 和慧忠上士
của Trần Thánh Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

明明常自在,
亦揘目作怪。
見怪不見怪,
其怪悉自壞。

Minh minh thường tự tại,
Diệc niết mục tác quái.
Kiến quái bất kiến quái,
Kỳ quái tất tự hoại.

Sự sáng suốt vốn là ở nơi mình,
Cũng dụi mắt làm thành quái dị.
Nhưng thấy quái dị mà không coi là quái dị,
Thì điều quái dị kia tự nó mất đi.