Hội "Phật sinh nhật" ở Huế vào ngày mồng 8 tháng tư ta

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hội "Phật sinh nhật" ở Huế vào ngày mồng 8 tháng tư ta  (1935) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Tràng An, Huế, số 18 (30 Avril 1935), trang 1.    

Ở Huế sẽ có một đám hội lớn ít có là đám hội “Phật sinh nhật” vào ngày mồng 8 tháng tư âm lịch (thứ sáu, 10 Mai 1935).

Ngày hội Phật sinh nhật này cũng có một tên nữa gọi là ngày “Vía Phật”.

Chính ngày hội là ngày mồng 8, nhưng bắt đầu từ mồng 7 người ta đã khởi sự rồi. Suốt ngày mồng 8, cho đến cả đêm ấy nữa. Thế là thời kỳ đám hội trọn hai ngày và hai đêm.

Hội Phật sinh nhật này để kỷ niệm ngày sinh của đức Phật Thích-ca, do Hội Phật học ở Huế tổ chức. Hồi đầu định nội các chùa tại Huế đây dự hội mà thôi. Bây giờ nghe đâu lan rộng ra cả mười hai tỉnh và Nam, Bắc Kỳ, các chùa đều có phái đại biểu về dự. Như thế sẽ thành một cuộc tụ hội tôn giáo từ xưa đến nay mới có.

Gặp một việc ở kinh đô lâu nay chưa có mà bây giờ mới có, nên chúng tôi rất lấy làm để ý.

Từ số 19 trở đi đến số 21, ra đúng ngày 10 Mai, trong mỗi số Tràng An sẽ có bài nói về đám hội ấy.[1]

   
Chú thích

  1. Bài này không ký tên, nhưng chắc chắn do người trong tòa soạn, thậm chí chính chủ bút viết.