Hội Tây

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hội Tây
của Nguyễn Khuyến

Hội Tây ở đây chỉ ngày kỷ niệm Cách mạng Pháp thành công (14-7).

Kìa hội thăng bình[1] tiếng pháo reo:
Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo.
Bà quan tênh nghếch xem bơi trải,
Thằng bé lom khom nghé hát chèo.
Cậy sức cây đu nhiều chị nhún,
Tham tiền cột mỡ lắm anh leo.
Khen ai khéo vẽ trò vui thế,
Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu!

   
Chú thích

  1. Thái bình