Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992/Chương XII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Điều 146

Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất.

Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.

Điều 147

Chỉ có Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp phải được ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Khóa