Hiệp định Paris 1973 và các văn bản có liên quan

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hiệp định Paris thực chất đã được dự thảo từ tháng 10 năm 1972. Vì các lý do quân sự, chính trị và ngoại giao, việc ký kết nó đã thất bại và dẫn đến trận ném bom trong dịp Lễ Giáng sinh. Chỉ sau khi mọi việc ngã ngũ và cả Hoa Kỳ cũng như Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đều cho rằng, mình đã buộc đối phương phải lui bước thì Hiệp định mới được ký kết.

Hiệp định Paris 1973[sửa]

Văn bản liên quan[sửa]

Nghị định thư[sửa]

Bản ghi nhớ[sửa]

Các công hàm của các bên trước và sau khi ký kết Hiệp định Paris[sửa]

Nghị quyết[sửa]

Tài liệu nguồn[sửa]

  • Dự thảo Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam. (bản tiếng Việt). Sách trắng của Bộ ngoại giao nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Hà Nội. Tháng 10 năm 1972.
  • Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam. (bản tiếng Việt Nam và bản tiếng Anh) Vụ thông tin báo chí-Bộ ngoại giao nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Phát hành rộng rãi trong và ngoài nước. Hà Nội. tháng 1 năm 1973.
  • Báo Nhân dân ngày 26 tháng 10 năm 1972. (lưu trữ tại Thư viện Quốc gia. Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hà Nội).
  • Báo Nhân dân ngày 28 tháng 1 năm 1973. Các phụ trang A, B, C, D. (lưu trữ tại Thư viện Quốc gia. Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hà Nội)
  • Lưu Văn Lợi-Nguyễn Anh Vũ. Các cuộc đàm phán Lê Đức Thọ-Kissinger tại Paris (các phụ lục đánh số thứ tự từ I đến XV ). NXB Công an nhân dân. Hà Nội. 2002.