Hoàng Giang, điếu Vũ Nương

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hoàng Giang, điếu Vũ Nương
của Lê Thánh Tông

Vũ Nương: Tức bà Trương. Xem bài Đề miếu bà Trương.

Ngàn lau san sát, cỏ xanh xanh,
Sảy nhớ ngày xưa kẻ tiết trinh.
Cách trở bấy lâu hằng giữ phận,
Hiềm nghi một phút, bỗng vô tình...
Hay lòng, phó mặc vầng cao thẳm[1],
Lẻ bóng tìm nơi chốn vắng thanh.
Dầu nhẫn[2] ai ai qua đến đấy
Thương nàng hòa[3] lại trách Trương sinh.

   
Chú thích

  1. Cao thẳm: Trời
  2. Nhẫn: Tất thảy
  3. Hòa: Và