Hoàng tinh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hoàng tinh
của Nguyễn Trãi

Đất dư dưỡng được khóm hoàng tinh.
Cấu phương lành để dưỡng mình.
Ai rặng túi thầy chăng đủ thuốc.
Hay vườn đã có vị trường sinh.