Hoa mộc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Trời sinh vật vuỗn bằng người.
Nếu được thơm tho thiếu tốt tươi.
Ắt có hay đòi thửa phận.
Chẳng yêu thì chớ nữa chi cười.