Hoa nhài

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hoa nhài
của Nguyễn Trãi

Môi son bén phấn dây dây.
Đêm nguyệt đưa xuân một nguyệt hay.
Mấy kẻ hồng nhan thì bạc phận.
Hồng nhan kia chớ cậy mình thay.