Hoa sen (Nguyễn Trãi)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Hoa sen.

Lầm nhơ chẳng bén, tốt hòa thanh.
Quân tử kham khuôn được thửa danh.
Gió đưa hương đêm nguyệt tĩnh.
Trinh làm của, có ai tranh.