Hoa trường an

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hoa trường an
của Nguyễn Trãi

Ấy chẳng Tây Thi thì Thái-chân.
Trời cho tốt lạ mười phần.
Ngày chầy điểm đã phong quần đỏ.
Rỡ tư mùa một thức xuân.