Khóa xuân

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Khóa xuân  (1939) 
của Nam Trân

In trong tập Huế, Đẹp và Thơ.

Tặng các bạn đồng sự toà Khâm sứ Huế

Trời không lạnh. Trăng không mờ.
Lòng em lạnh vì ngây thơ.
Không khí ái tình em chửa tắm
Em nhìn vũ trụ vẫn tiêu sơ.

Biết đâu chú Cuội mỉa mai
Rằng: "Người chừng ấy còn cài khoá xuân!"
Chàng Ngưu trên bãi sông Ngân
Cười rằng: "Chừng ấy, khoá xuân còn cài!"
Tuổi em tính đã hăm hai
Thân em. Chiếc bách dặm khơi bập bềnh.

Tim ta như sợi đời tranh
Trời sinh ra để đồng thanh với trời,
Với mây, với nước, với đời.
Những người phận hẩm là người ta yêu.