Tiếng chuông Diệu Đế

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tiếng chuông Diệu Đế  (1939) 
của Nam Trân

In trong tập Huế, Đẹp và Thơ.

Tặng Phạm Phú Dõng

"Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền"
(Trương Kế)

Theo trăng bóng vạc về rừng,
Sương thu phủ kín mấy từng thành xưa.
Bến sông thuyền ngủ lưa thưa,
Tiếng chuông Diệu Đế gió đưa lại gần.