Không tên (Phan Huy Ôn)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Không tên
của Phan Huy Ôn
Phiên âm Hán Việt

Nông Cống chi tây vạn lĩnh hoàn
Sa nga Na Lĩnh bức vân gian
Thiên lưu dật thủ nham khê cổ
Địa quýnh tri trần thảo thụ nhàn
Động kính dĩ tùy tiền khẩu diểu
Sơn dung bất vị Hán Thương hàn

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.