Thảo luận:Không tên (Phan Huy Ôn)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc
Nguồn Phan Huy Chú (2014), Lịch triều hiến chương loại chí, tập 1, Dư địa chí: Nhà xuất bản Trẻ, ISBN 978-604-1-03014-5
Tham gia đóng góp Huỳnh Nhân-thập
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 25%.png
Ghi chú
Người duyệt bài

Văn bản còn thiếu bản Hán văn gốc của tác giả. Huỳnh Nhân-thập (thảo luận) 22:26, ngày 28 tháng 4 năm 2018 (UTC)