Khất nhân họa Côn sơn đồ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

半生邱壑廢登臨
亂後家鄉費夢尋
石畔松風孤勝賞
澗邊梅影負清吟
烟霞冷落腸堪斷
猿鶴蕭條意匪禁
憑仗人間高畫手
筆端寫出一般心

Bán sinh khâu hác phế đăng lâm ;
Loạn hậu gia hương phí mộng tầm.
Thạch bạn tùng phong cô thắng thưởng ;
Giản biên mai ảnh phụ thanh ngâm.
Yên hà linh lạc trường kham đoạn ;
Viên hạc tiêu điều ý phỉ câm.
Bằng trượng nhân gian cao hạ thủ,
Bút đoan tả xuất nhất ban tâm.

Nửa đời phải bỏ cái thú leo trèo khe núi ;
Sau loạn quê nhà chỉ phí chiêm bao mà tìm về.
Gió tùng trên bậc đá, không có ai thưởng thức ;
Bông hoa mai bên suối, đành phụ thú ngâm nga.
Thấy yên hà vắng vẻ ruột ta muốn đứt ;
Thấy vượn hạc tiêu điều tâm ý khó cầm.
Nhờ cậy tay vẽ giỏi trong thế gian,
Lấy ngòi bút vẽ ra cả tấm lòng của ta.