50%

Kinh Cầu Thánh Giuse

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Kinh Cầu Thánh Giuse
của không rõ

(3 câu bên dưới mỗi câu đọc 2 lần)
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Giêsu nghe cho chúng con.
Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con. (câu nào cũng thưa như vậy)
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Rất thánh Đức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con. (câu nào cũng thưa như vậy)
Ông thánh Giuse.
Ông thánh Giuse là đấng sang trọng bởi dòng Đavít.
Ông thánh Giuse là sự sáng láng các thánh Tổ tông.
Ông thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời.
Ông thánh Giuse là đấng thanh sạch giữ gìn Đức Nữ đồng trinh.
Ông thánh Giuse là đấng dưỡng nuôi con Đức Chúa Trời.
Ông thánh Giuse là đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô.
Ông thánh Giuse là đấng cai quản Thánh Gia thất xưa.
Ông thánh Giuse gồm no mọi nhân đức.
Ông thánh Giuse cực thanh cực tịnh.
Ông thánh Giuse cực khôn cực ngoan.
Ông thánh Giuse là đấng vững vàng mạnh mẽ.
Ông thánh Giuse chịu lụy mọi đàng.
Ông thánh Giuse rất ngay chính thật thà.
Ông thánh Giuse làm gương nhân đức nhịn nhục.
Ông thánh Giuse là kiểu thức các tài công noi theo.
Ông thánh Giuse là đấng làm cho sáng danh gia đạo.
Ông thánh Giuse che chở kẻ giữ mình đồng trinh.
Ông thánh Giuse là đấng nâng đỡ gia thất chúng con
Ông thánh Giuse là đấng an ủi kẻ mắc gian nan.
Ông thánh Giuse là nơi cậy cho kẻ liệt lào.
Ông thánh Giuse là bổn mạng kẻ mong sinh thì.
Ông thánh Giuse làm cho quỷ thần kinh khiếp.
Ông thánh Giuse là quan thầy bào chữa Hội Thánh.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa Giêsu tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa Giêsu thương xót chúng con.

Xướng: Chúa đã đặt ông thánh Giuse làm chủ nhà Chúa.
Đáp: Cùng cai quản gia nghiệp Chúa.

Lời nguyện:
Lạy Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con, Chúa đã khấng toan liệu cách khôn ngoan, lưỡi khen chẳng xiết mà chọn ông thánh Giuse làm bạn thanh sạch Đức Mẹ thân sinh Chúa, xin Chúa hãy khâng ban cho chúng con / như đã cung kính ông thánh Giuse làm quan thầy bào chữa dưới đất, thì cũng được nhờ người cầu thay nguyện giúp trên trời, vì Chúa là đấng hằng sống hằng trị đời đời. Amen.