Thảo luận:Kinh Cầu Thánh Giuse

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc
Nguồn Tòa Giám mục Nha Trang (2012), Sách kinh nhỏ. Hà Nội: Nhà xuất bản Tôn giáo.
Tham gia đóng góp Huỳnh Nhân-thập
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.png
Ghi chú
Người duyệt bài